GrundejerforeningenBebyggelsen "Herlev Højslette" blev etableret i 1967 og består af 51 et-plans vinkelhuse placeret i et grønt område tæt ved Sømosen på grænsen mellem Herlev og Ballerup.


De grønne områder med gammel beplantning, stier, fortove og veje tilhører grundejerforeningen og foreningen er forpligtiget til at passe og vedligeholde disse fællesarealer.


Ved Stamvejen findes fælles carporte og tilsvarende antal frie parkeringspladser.


Foreningen er tilsluttet Kabel TV fra "YouSee", således at grundejerforeningen betaler for service og vedligeholdelse af modtage- og fordelingsanlægget, samt levering af YouSee's grundpakke.

Yderligere programpakker, digital TV m.m. aftales af de enkelte medlemmer direkte med YouSee.


Budget og kontingent fastlægges på den årlige generalforsamling. Kontingentet er for tiden med TV-grundpakke kr. 3.855,- pr. halvår  - i alt kr. 7.710,- pr. år og uden TV-grundpakke kr.2.110,- pr. halvår - i alt kr. 4.220,- pr. år.


Henvendelser til foreningens bestyrelse kan ske på mail til  - mail@hojsletten.dk