BestyrelsenBestyrelsen består p.t. af:


Formand:

Elsebeth Osbøl, nr. 292.

Mob. 26551279.

Mail: mail@hojsletten.dk

Ansvarsområde: Kontakt til off. myndigheder, grundejerforeninger, udvalg o.lign.samt udfærdigelse af referater.


Næstformand:

Mustafa Joafi, nr. 244.

Mob. 27576181.

Mail: mail@hojsletten.dk

Ansvarsområde: Vedligehold af Stamvej, stikveje, fortove, kloakker- og vandledninger.


Kasserer:

Frank Andersen, nr. 228.

Mob. 51883201.

Mail: mail@hojsletten.dk

Ansvarsområde: Økonomi, bank, forsikringer, foreningscarporte, budgetlægning, vejbelysning og arkiv.


Bestyrelsesmedlem:

Flemming Poulsen, nr. 276.

Mob. 40417416.

Mail: mail@hojsletten.dk

Ansvarsområde: Haveudvalg, grønne områder og hjemmesiden.


Bestyrelsesmedlem:

Jette Nielsen, nr. 296.

Mob.40143367.

Mail: mail@hojsletten.dk

Ansvarsområde: Kabel TV og kontakt til YouSee og til naboantenneforening.